Strategická výzkumná agenda

 

V roce 2009 byly zahájeny práce na Strategické výzkumné agendě. Byly vypracovány dílčí dokumenty pro jednotlivé oblasti: 

Biomasa
   1) Lesní těžební zbytky
   2) Rychle rostoucí dřeviny
   3) Řasy a mikrořasy
   4) Odpady 

Chemické technologie
   1) Chemie a technologie transferu všeobecně
   2) Gasifikace 

Udržitelnost
   1) LCA (Life Cycle Assessment)
   2) Sociologické dopady 

Na workshopu 16. 2. 2010 ve VÚKOZ v Průhonicích proběhlo sjednocení do 1 dokumentu a zpracována oponovaná finální verze Strategické výzkumné agendy ČTPB.

 

Strategická výzkumná agenda EBTP (update 14.duben 2010) přináší několik nových faktů, novinek  a zpřesnění v jednotlivých oblastech

http://www.biofuelstp.eu/srasdd/sra_sdd_summary_2010.pdf

 

Legislativa

V oblasti legislativy budou hrát do roku 2020 i nadále podstatnou roli 2 základní dokumenty – str. 10 ( zvýrazněny zeleně) :

1.Renewable Energy Directive

- Definuje povinné úspory skleníkových plynů 35% - 50%  - 60%

        podle data uvedení technologie na trh

      - Bonus 29 g CO2/MJ pro paliva z kontaminovaných půd

      - Biopaliva z odpadů budou započtena 2x pro OZE transportní cíle

 

2.Fuel Quality Directive

-         Standarty pro možnost zvýšení podílů etanolu E 10 – 10% podíl

-         Standarty pro zvýšení podílu v naftě na B7 – 7% podíl FAME

-         Zavedení a reportování LCA paliv

 

Věda a výzkum

ZDROJOVÁ BÁZE

 - ALGAE – řasy, mikrořasy jako perspektivní surovinu, které věnuje SVA celou

   str.č.12 včetně doporučení devíti směrů a oblastí výzkumu

- Ostatní biomasa – doporučuje komplexní pohled na dostupnost dlouhodobě  

   udržitelné biomasy napříč ostatními sektory s minimalizací logistických  

   nákladů.

 TRANZVERZNÍ TECHNOLOGIE

  Do stávajících známých a vyvíjených technologických způsobů přidává

  novou cestu, která byla původně vyvinuta pro farmaceutický a chemický 

  průmysl :  Syntetická biologie a katalytická/ chemická konverze

  Cílem v této oblasti je využití metabolizmu mikroorganizmů k produkci

  vyžadovaných molekul s vyšším výnosem, využitím biotechnologických 

  nástrojů.

 Z návrhu tzv. SET plánu 2008 jsou vyvíjeny a podporovány průmyslové iniciativy - European Industrial Bioenergy Initiative – EIBI ( 4.verze – 27.7.2009)

http://www.biofuelstp.eu/eibi/EBTP_proposal_for_EIBI_Executive_Summary.pdf

EBTE definuje v EIBI 7 základních oblastí  - výzkumu (7 „generic“ value chains):

A.    Konverzne – termochemické

1.     Syntetické paliva – gasifikace

2.     Bio metan a další plynná paliva z biomasy cestou gasifikace

3.     Vysoce efektivní výroba elektrické energie cestou gasifikace (do 20 MW)

4.     Další termochemické procesy – pyrolýza, torrefikace,…pro KVET nebo zhodnocení na paliva pro transportní průmysl

B.    Konverze – biologické a chemické

5.     Etanol nebo vyšší alkoholy z biomasy směrem k benzínovým typům paliv

6.  Uhlovodíkové řetězce z cukrnaté biomasy směrem k dieselovým palivům

7.  Produkce energie z CO2 a slunce z mikroorganizmů ( řasy, bakterie,…) pro 

 paliva dieselového typu, se zřetelem na hodnotné vedlejší produkty

 

Na referenční a pilotní projekty je plánováno 8 bilionů € v průběhu 10 let na podporu 10-20 projektů. Začátek a spuštění EIBI – November 2010

 

logo