• Aktualita

Česká technologická platforma pro biopaliva

Aktualita

Platforma dne 30.11. 2020 podala žádost o podporu činnosti v rámci projektu OPPIK. Vyhodnocení žádosti předpokládáme na jaře 2021.
Do této doby pracuje platforma v nouzovějším režimu. Dne 16.12.2020 proběhne distanční setkání členské základny kde budou členové seznámeni s podrobným plánem činnosti 2020-2023. Pozvánku obdrží členové do 10.12.2020.

logo