Mise ČTPB

Vytvořit a poskytovat expertní prostředí pro přípravu, vývoj, aplikaci a rozvoj použití biosložek v dopravě a v chemickém průmyslu v České republice.

Hlavní činnost ČTPB – Analýza a hodnocení
- dostupnosti, kvality, ekonomiky a udržitelného pěstování biomasy
- komerční dostupnosti, ekonomiky konverzních zařízení, včetně předzpracování a logistiky
- sociálních a environmentálních aspektů pěstování biomasy pro konverzi na biosložky

logo