SYNTETICKÁ PALIVA - aktuality

   - 2019 - Příloha k Aktualizaci Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility: Syntetická paliva tak mohou v blízké budoucnosti sehrát při plnění závěrů COP21 klíčovou roli. Syntetická paliva nepostradatelnou součástí dekarbonizace v dopravě. Přitom je potřeba investovat do dalšího vývoje a zefektivnění elektrolýzy, syntézy i získávání CO2 z ovzduší, aby mohla syntetická paliva v dohledné budoucnosti konkurovat fosilním palivům i bez subvencí. Čpavek jako palivo.

  - 2021 - Změny v legislativě pohonných hmot v roce 2020 https://www.mpo.cz/cz/energetika/plynarenstvi-a-kapalna-paliva/zmeny-v-legislative-pohonnych-hmot-v-roce-2020--258919/

  - 2023 - Výrobní proces syntetických paliv. Vodík a CO2  za použití velkého množství energie z obnovitelných zdrojů. Energie představuje větší část výrobních nákladů syntetických paliv. https://www.eneos.co.jp/english/company/rd/intro/fuel/synthetic_fuel.html

  - 2023 – Porsche – investice 100 milionů dolarů do produkce e-fuels v Chile. Klíčem je dostatek větrné energie a skleníkový plyn CO2. https://www.roadandtrack.com/news/a43239225/porsche-chile-e-fuels-synthetic-gasoline/      https://www.topspeed.com/heres-how-porsche-plans-to-keep-internal-combustion-alive/

  - 3/2023 Unijní země odsouhlasily dohodu o bezemisních spalovacích motorech od roku 2035. Státy Evropské unie schválily zpoplatnění všech emisí CO2 z nových aut od roku 2035. Norma prakticky znemožňuje prodej nových benzinových a naftových aut po tomto datu. Souhlasu unijních ministrů předcházela dohoda Německa s Evropskou komisí, která zajišťuje možnost dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy. https://www.denik.cz/cesko-a-eu/emise-spalovaci-motory-eu-20230328.html

  - 2023- česká podpora pro e-paliva (syntetická paliva) Česko stejně jako Německo nepodpoří schválení omezení spalovacích motorů po roce 2035, pokud nebude jasná a závazná výjimka pro využití syntetických paliv. Jedná se o podmínku, kterou v rámci předsednictví prosadila Česká republika a přislíbila Evropská komise. Ministr Kubka MD - https://tn.nova.cz/auto/clanek/493177-ministr-kupka-bez-e-paliv-omezeni-spalovacich-motoru-po-roce-2035-nepodporime

  https://www.impuls.cz/regiony/redakce-doporucuje/automobilovy-prumysl-se-postupne-adaptuje-na-synteticka-paliva-tvrdi-kupka.A230306_133118_imp-redakce_lurz

  KOMUNÁLNÍ ODPAD jako vstupní surovina - aktuality

  - BASF Venture Capital GmbH investuje do LanzaTech fermentace syngasu na etanol - https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2018/06/p-18-229.html

  - 2019  Specifiká zplyňování  komunálního odpadu  https://www.intechopen.com/chapters/59269

  - 8/2019  BRKO –jako potencionální zdroj bioetanolu, biodieslu a bioplynu.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032119302175

  - 2018-2022  BRKO - BioRen projekt výroby glycerol tertiary butyl etheru (GTBE) jako aditivum pro benzínové i dieslové motory. Výroba v rětezci Bioethanol - bioisobutanol  - GTBE.   https://www.bioren.be/news/

  - 4/2020 Japonské Join Venture - Komunální odpad na etanol – plán je jednotka v komerčním měřítku - https://www.sekisuichemical.com/news/2020/1364066_38530.html

  - 2021 - LanzaTech a BASF dosáhly prvního milníku ve využívání průmyslových odpadních plynů pro chemickou výrobu.  https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2021/05/p-21-206.html

  - 4/2022 Japonsko Kuji City -demonstrační jednotka Waste to ethanol v provozu.
  Postaven pod dohledem japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) a životního prostředí. Vstup 20 tun KO/denně. Výstup 1000-2000 litrů EtOH/denně.
  Technologie výroby:
      -Reformátor zplyňování (Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co., Ltd.)
      -Technologie rafinace plynu (SEKISUI CHEMICAL)
      -Technologie mikrobiálního biokatalyzátoru a fermentace plynu (LanzaTech, Inc.)
      -Technologie destilace ethanolu (SEKISUI CHEMICAL).
  SEKISUI CHEMICAL spolupracuje se společností SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LTD. na vybudování nového systému s uzavřenou smyčkou, ve kterém je ethanol přeměněn na ethylen a poté na plast (polyolefin).
  První komerční zařízení – předpoklad 2025.

  - 7/2022 Technologické možnosti konverze komunálního odpadu produkty s přidanou hodnotou a příspěvkem k bio-ekonomice. Procesy termochemické, biochemické a speciální jako(tmavá fermentace na produkci vodíku, , mikrobiální palivové články (MFC)  a mikrobialní palivové články (MEC)… www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852422005764

  - Technologie LanzaTech - v průmyslových závodech s více než 40 000 hodinami provozu s využitím odpadních plynů z oceláren (BlueScope Steel - NZ; Shougang Steel - CN; BaoSteel- CN; China Steel, TW) a přibližně 30 000 hodin použití syngasu z průmyslového zplyňování TKO (Sekisui, JPN) - https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/group-companies/BASF_Venture-Capital/portfolio/LanzaTech-Inc.html

  - BASF  - ChemCycling®   -  CHEMICKÁ RECYKLACE se zaměřuje na plastové odpady, které není možné mechanicky recyklovat z technologických, ekonomických nebo ekologických důvodů. Příkladem jsou plasty se zbytky, směsné frakce plastového odpadu sestávající z různých druhů plastů, které nebudou dále tříděny, nebo šrot pneumatik, který se jinak nerecykluje. BASF spolupracuje se společnostmi Quantafuel, ARCUS, Pyrum a New Energy. Quantafuel a ARCUS jsou specialisté na pyrolýzu směsného plastového odpadu, Pyrum a New Energy se specializují na pyrolýzu pneumatik s ukončenou životností. Díky těmto partnerstvím učinila společnost BASF významný krok směrem k vytvoření široké dodavatelské základny pro pyrolýzní olej a k nabízení certifikovaných produktů z oblasti chemické recyklace v komerčním měřítku -https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling.html

  Další články...

  logo