Vize ČTPB

Expertními výstupy identifikovat:

- Reálné možnosti České republiky k dosažení cíle Evropské Unie – 10% biosložek v motorových palivech do roku 2020
- Cesty a nástroje k dosažení cíle pro Českou republiku
- Nabídnout podklady pro Dlouhodobou strategii České republiky v oblasti biopaliv pro dopravu

logo