Právní forma

ČTPB je zájmové sdružení právnických osob registrované Magistrátem hlavního města Prahy dne 6.8.2008 po číslem 13/08.

logo