Členové

BASF

BIC Brno, spol. s r.o.

ČEPRO, a.s.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká bioplynová asociase o.s.

České sběrné suroviny

EcoFuel Laboratories s.r.o.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - zemědělská faulta

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.

Mgr. Radovan Šejvl

Preol, a.s.

Svaz dovozců Automobilů

Svaz chemnického průmyslu České republiky

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 

 

 

 

 

 

logo