• SYNTETICKÁ PALIVA - aktuality

Česká technologická platforma pro biopaliva

SYNTETICKÁ PALIVA - aktuality

 - 2019 - Příloha k Aktualizaci Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility: Syntetická paliva tak mohou v blízké budoucnosti sehrát při plnění závěrů COP21 klíčovou roli. Syntetická paliva nepostradatelnou součástí dekarbonizace v dopravě. Přitom je potřeba investovat do dalšího vývoje a zefektivnění elektrolýzy, syntézy i získávání CO2 z ovzduší, aby mohla syntetická paliva v dohledné budoucnosti konkurovat fosilním palivům i bez subvencí. Čpavek jako palivo.

- 2021 - Změny v legislativě pohonných hmot v roce 2020 https://www.mpo.cz/cz/energetika/plynarenstvi-a-kapalna-paliva/zmeny-v-legislative-pohonnych-hmot-v-roce-2020--258919/

- 2023 - Výrobní proces syntetických paliv. Vodík a CO2  za použití velkého množství energie z obnovitelných zdrojů. Energie představuje větší část výrobních nákladů syntetických paliv. https://www.eneos.co.jp/english/company/rd/intro/fuel/synthetic_fuel.html

- 2023 – Porsche – investice 100 milionů dolarů do produkce e-fuels v Chile. Klíčem je dostatek větrné energie a skleníkový plyn CO2. https://www.roadandtrack.com/news/a43239225/porsche-chile-e-fuels-synthetic-gasoline/      https://www.topspeed.com/heres-how-porsche-plans-to-keep-internal-combustion-alive/

- 3/2023 Unijní země odsouhlasily dohodu o bezemisních spalovacích motorech od roku 2035. Státy Evropské unie schválily zpoplatnění všech emisí CO2 z nových aut od roku 2035. Norma prakticky znemožňuje prodej nových benzinových a naftových aut po tomto datu. Souhlasu unijních ministrů předcházela dohoda Německa s Evropskou komisí, která zajišťuje možnost dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy. https://www.denik.cz/cesko-a-eu/emise-spalovaci-motory-eu-20230328.html

- 2023- česká podpora pro e-paliva (syntetická paliva) Česko stejně jako Německo nepodpoří schválení omezení spalovacích motorů po roce 2035, pokud nebude jasná a závazná výjimka pro využití syntetických paliv. Jedná se o podmínku, kterou v rámci předsednictví prosadila Česká republika a přislíbila Evropská komise. Ministr Kubka MD - https://tn.nova.cz/auto/clanek/493177-ministr-kupka-bez-e-paliv-omezeni-spalovacich-motoru-po-roce-2035-nepodporime

https://www.impuls.cz/regiony/redakce-doporucuje/automobilovy-prumysl-se-postupne-adaptuje-na-synteticka-paliva-tvrdi-kupka.A230306_133118_imp-redakce_lurz

logo