• Podpora stáží a informačních aktivit

Česká technologická platforma pro biopaliva

Podpora stáží a informačních aktivit

Vážení členové platformy ČTPB.

Dne 22.6.2010 proběhl seminář Technologického centra A.V.

http://www.fp7.cz/regiony-znalosti-regions-of-knowledge/detail-novinky/newid-5074/

1. 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (L. Havlíčková, TC AV ČR)
2. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, služby sítě EEN (A. Balázsová, TC AV ČR)
3. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Partnerství a sítě (T. Perglová, MŠMT)

Pro platformy se nabízí hlavně třetí – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

http://www.fp7.cz/dokums raw/perglovaopvpk21 1277210389.pdf

Je zde unikátní možnost financovat aktivity členů ČTPB (tzv. měkké peníze).
Předpokládá se objem pro jednu platformu v rozsahu min. 5 Mio, maximálně 40 Mio CZK.

Financování se týká především aktivit s návazností na SVA ( Strategickou
výzkumní agendu platformy) a IAP ( Implementační akční plán) platformy:
- vzdělávání
- informace – předávaní zkušeností, stáže
- studijní pobyty
- šíření informací
- zahraniční experti
- další aktivity

Prosím o Vaše náměty a návrhy v co nejkratším čase. Termín podání žádosti pro platformu je 30.7.2010. Na komplexní zpracování žádosti bude platforma potřebovat cca měsíc.

Termín Vašich návrhů a námětů proto prosím do konce června.

logo