• Mapa MPO

Česká technologická platforma pro biopaliva

Mapa MPO

V úterý 17. srpna se od 10.00 hodin uskutečnila na MPO prezentace k projektu "LIFE+".

logo