• Rostlinné oleje

Česká technologická platforma pro biopaliva

Rostlinné oleje

Přímé spalování rostlinných olejů NEDOPORUČUJEME

- silný mutagenní efekt při přímém spalování rostlinných olejů v dieslových motorech (odkaz)

 

logo