• Quo Vadis

Česká technologická platforma pro biopaliva

Quo Vadis

Česká technologická platforma biopaliva vytvořila ve spolupráci s grafickým studiem A-ETC s.r.o. prezentaci k interaktivní mapě obnovitelných zdrojů energie, kterou najdete v příloze.

logo