• Konference Brusel

Česká technologická platforma pro biopaliva

Konference Brusel

14.-15.9.2011 se Ing. Gál zúčastnil 4th Stakeholder Plenary Meeting Evropské technologické platformy biopaliv v Bruselu. Příspěvky z této konference se možno shlédnout zde.

logo