CO2- Source for Chemical Industry and Transport

  Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu                                                                  Svaz chemického průmyslu ČR                                                                                                                                                                         Technologické cetnrum A.V.ČR                                                                                                                                                                Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii                                                                                                                                                                                                                                                

  Zorganizovali dne 7.3.2019 seminář "CO2 - Source for Chemical Industry and Transport". Snahou je zahájit aktivní a hlavně koordinovanou spolupráci výzkuných pracovišť AV a VŠ, podniků a veřejné správy na výzkumu a aplikacích spojených s využíváním odpadního CO2 v průmyslu energetice (včetně paliv a procesů P2X - ukládání elektrické energie do chemikálií a paliv). Tyto témata jsou považována za perspektivní směr cirkulární ekonomiky.

  CO2- Source for Chemical Industry and Transport
   
   
   
   
  0 Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA   - Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.hc
  CO2 v širších souvislostech                                                                          
  1 Ing. Michal Pazour, Ph.D. TC AV ČR CO2 - trendy, výzvy, závazky
  2 Ing. Leoš Gál ČTPB (staro)nové paradigma PEZ - CO2, Slunce,voda
  3 Ing. Jiří Pohl Siemens Potenciál uplatnění solarní energie v ČR
  4 Ing. Petr Wolf, Ph.D. UCEEB Technologické centrum výzkumu Buštěhrad
  POWER to X                                                                                               
  5 Ing. Leoš Gál ČTPB POWER to X (metan, metanol, vodík,…)
  6 Ing. Jan Tůma MŽP Reforma EU ETS - Stabilizační nástroj transformací CO2
  Konverze CO2 - expertní zázemí v ČR                                                           
  7 doc. Ing. Petr Krtil, CSc. ÚFCH JH Pozice CO2, H2 z pohledu strategického výzkumu
  8 doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. UniCre Pozice a potenciál UniCre
  9 prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. ČZU BECCS   - fotosyntéza, mineralizace
  10 doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. MUNI CO2 a mikroorganizmy
  11 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.  VŠB-IET CO2 a fotokatalýza
  12 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. VŠCHT Nízkoteplotní plazma pro rozklad CO2
  13 doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. ČVUT 1 Konverze CO2 -Potenciál ČVUT
  14 Ing. Marek Staf, Ph.D. VŠCHT Konverze CO2 - Potenciál VŠCHT
  15 Ing. Pavel Izák Ph.D. DSc. ÚCHP separace -membrány
  DEMONSTRATION CENTRE   CO2 transformation &   Power to X                      
  16 Ing. Leoš Gál ČTPB IDEA českého národního projektu - MISE
  Česká technologická platforma CO2 & P2X                                                    
  17 Ing. Leoš Gál ČTPB budoucnost, strategie, stanovy, financování
  18 Ing. Leoš Gál ČTPB Návrh STANOV spolku

   

   

  Česká republika - Perspektivy a potenciál využití CO2

  Dne 6.6.2018 se v Technoparku VŠCHT konal workshop Česká republika - Perspektivy a potenciál využití CO2. Zde naleznete všechny prezentace z workshopu.

  Další články...

  logo